Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jabłoń

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Tadeusz Chilimoniuk - Przewodniczący komisji

2. Adam Kaczan

3. Magdalena Kamola

4. Andrzej Kapała

5. Antoni Saweczko

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność