Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jabłoń

Sołectwa i Sołtysi

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy. W Gminie Jabłoń znajduje się 12 miejscowości, które wchodzą w skład 12 sołectw, a są nimi:

1. Jabłoń
2. Gęś
3. Dawidy
4. Paszenki
5. Kalinka
6. Kolano
7. Kolano-Kolonia
8. Łubno
9. Wantopol
10. Puchowa Góra
11. Kudry
12. Holendernia

Sołtysi poszczególnych sołectw:

SOŁECTWO JABŁOŃ - Adam KACZAN

SOŁECTWO DAWIDY - Justyna KOZAK

SOŁECTWO PUCHOWA GÓRA - Katarzyna SIKORA

SOŁECTWO ŁUBNO - Andrzej KAPAŁA

SOŁECTWO HOLENDERNIA - Dorota KALISZYK

SOŁECTWO GĘŚ - Grzegorz BURZEC

SOŁECTWO KALINKA - Józef KLIMEJKO

SOŁECTWO KOLANO - Diana ABRAMCZUK-SAK

SOŁECTWO KOLANO-KOLONIA - Henryk KLISZCZEWSKI

SOŁECTWO PASZENKI - Maria GAJKO

SOŁECTWO WANTOPOL - Magda SYRYJCZYK

SOŁECTWO KUDRY - Krzysztof LEWCZUK 

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Administrator Administrator Godziny przyjęć:

JABŁOŃ – 1241 mieszkańców, 182 gospodarstwa indywidualne. Na terenie miejscowości znajdują się: Kościół Parafialny, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zespół Szkół Rolniczych, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poczta, Zespół Pałacowo – Parkowy Augusta Zamoyskiego, Muzeum Augusta Zamoyskiego, Ochotnicza Straż Pożarna, Banki i instytucje.

GĘŚ - 679 mieszkańców, 162 gospodarstwa indywidualne. Na terenie miejscowości znajdują się : Kościół Parafialny, Szkoła Podstawowa, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Świetlica Środowiskowa, Ochotnicza Straż Pożarna. W Gęsi oprócz Kościoła interesującym zabytkiem jest przydrożna kapliczka z I połowy XIX w. z rzeźbą św. Jana Nepomucena. Na miejscowym cmentarzu znajdują się groby partyzantów z lat okupacji hitlerowskiej. Obok wsi w lesie Horodek można obejrzeć pozostałości wałów szwedzkich. 

DAWIDY - 476 mieszkańców, 96 gospodarstw indywidualnych. Na terenie miejscowości znajdują się : Kaplica, Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną, Ochotnicza Straż Pożarna. 

PASZENKI – 446 mieszkańców, 104 gospodarstwa indywidualne. Na terenie miejscowości znajdują się: Kościół Parafialny, Szkoła Podstawowa, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Filia Gminnego Ośrodka Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna. Paszenki szczycą się najstarszą świątynią w powiecie parczewskim, dawną cerkwią unicką pod wezwaniem św. Symeona (obecnie kościół rzymsko-katolicki).

KALINKA – 396 mieszkańców, 18 gospodarstw indywidualnych. To wieś pozyskana dla gminy Jabłoń po II wojnie światowej. W XIX wieku był tu folwark. W Kalince funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej.

KOLANO – 336 mieszkańców, 90 gospodarstw indywidualnych. Mieszkańcy miejscowość Kolano i Kolano-Kolonia wspólnie korzystają z infrastruktury społecznej obu miejscowości.

KOLANO - KOLONIA - 230 mieszkańców, 67 gospodarstw indywidualnych. Na terenie miejscowości znajdują się : Kościół Parafialny, Szkoła Podstawowa, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Filia Gminnego Ośrodka Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna. Kolano-Kolonia ma dwa cenne zabytki – Kościół oraz rezydencję dworską – Pałac Łubieńskich w którym zlokalizowany jest Dom Pomocy Społecznej.

ŁUBNO - 113 mieszkańców, 29 gospodarstw indywidualnych. Na terenie miejscowości funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna.

WANTOPOL - 101 mieszkańców, 27 gospodarstw indywidualnych.

PUCHOWA GÓRA - 86 mieszkańców, 20 gospodarstw indywidualnych. Puchowa Góra wpisała się w karty historii Polski jako miejsce zwycięskiej bitwy żołnierzy SGO "Polesie" gen. Fr. Kleeberga z jednostkami Armii Czerwonej w dniu
29 września 1939 r.

KUDRY - 82 mieszkańców, 21 gospodarstw indywidualnych. Na terenie miejscowości funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna.

HOLENDERNIA 


0 1