Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jabłoń

Komisja ds. Społecznych

Skład Komisji ds. Społecznych:

1. Magdalena Kamola - Przewodnicząca komisji

2. Tadeusz Chilimoniuk

3. Mirosław Korpysz

4. Łukasz Kowalczuk

5. Tomasz Matczuk

6. Wiesław Trubaj

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność