Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jabłoń

Komisja ds. Planowania Gospodarczego i Budżetu

Skład Komisji ds. Planowania Gospodarczego i Budżetu:

1. Lidia Byczkowska - Przewodnicząca komisji

2. Paweł Bakanacz

3. Roman Garmol

4. Henryk Jośko

 

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność