Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jabłoń

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY JABŁOŃ

Informujemy, iż Administratorem danych jest Wójt Gminy Jabłoń z siedzibą w Jabłoniu przy ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych tj. Wójta Gminy Jabłoń. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: ugjablon@jablon.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym. 

Szukaj dokumentów
od do